Ananda Bhavan

English | Dutch

HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING

In de zomer van 1999 zijn mijn man Piet en Tina, onze jongste dochter, en ik naar Zuid-India geweest. Het doel van de reis was een bezoek brengen aan het kindertehuis waar Tina haar eerste drie levensjaren heeft doorgebracht. Wij hebben veel ellende gezien in India. Nooit zal ik meer het straatje vergeten toen wij de eerste ochtend op weg waren naar het station in Madras. Iedereen liep achter ons aan: leprapatiënten, blinden, kreupelen, moeders met baby’s op hun arm en de kleine kinderen. Iedereen zag er grauw en grijs uit. Deze mensen leefden immers op straat in deze miljoenenstad vol smog. Ze bedelden en we hebben geld en fruit uitgedeeld. De kleine kinderen klampten zich aan ons vast en lieten ons niet gaan. Ik hoef mijn ogen niet dicht te doen om dit alles weer te zien: alles staat op mijn netvlies gegrift. Zo lang ik leef, zal ik voor mijn medemensen in India zorgen; daar voel ik mij toe verplicht. Het was niet moeilijk om mijn beslissing te nemen. Hier moeten wij hulp gaan bieden.

In de weken na onze thuiskomst hebben wij onze ervaringen moeten verwerken. We hebben met vrienden gepraat over hoe we dit konden aanpakken en kwamen al gauw tot de conclusie dat er een stichting in het leven moest worden geroepen. Op 16 juni 2000 was de oprichting een feit, na een bezoek te hebben gebracht aan een notaris. Een naam aan de stichting geven was niet moeilijk: Ananda Bhavan. Zo heet ook het kindertehuis waar Tina woonde en het betekent ‘vreugdehuis’.

WAT DOET DE STICHTING ANANDA BHAVAN?

Bejaarde vrouw in de gootAnanda Bhavan biedt hulp aan mensen in nood, zonder daarbij onderscheid te maken in politieke, religieuze of etnische achtergronden. We zijn een organisatie die effectief hulp verleent aan mensen in de armste streken van India die in zeer moeilijke omstandigheden leven, met name weeskinderen, bejaarden en gehandicapten. De aanvragen die ons bereiken, zijn heel verschillend. Het kan gaan om medische zorg voor weeskinderen en bejaarden die letterlijk uit de goot zijn gehaald. Een bejaardentehuis kon een groententuin aanleggen en koeien, kippen, konijnen en tilapiavissen aanschaffen. De bejaarden kregen slechts één bord rijst per dag.

Wij konden steeds meer aanvragen financieren, zoals medische apparatuur, een couveuse en een fototherapielamp voor een ziekenhuis en een multi-purpose jeep. Er werden twee dagopvangcentra opgericht en twee busjes aangeschaft om gehandicapte jonge mensen op te halen en terug te brengen. Daar leren zij vaardigheden waarmee zij kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen en zo kunnen zij zichzelf beter ontplooien.

Over niet al te lange tijd beginnen we met een project voor straatkinderen. Door onze kleinschalige aanpak kunnen we vaak snel en concreet hulp bieden. We onderhouden persoonlijk contact met meerdere instellingen en tehuizen in India. De ontvangen gelden komen geheel ten goede aan het doel. De Stichting Ananda Bhavan is aangesloten bij de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Emmen (WOE). Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die allemaal verschillende deskundigheden hebben. Sommigen werken op bestuurlijk terrein, in de zorgsector of het pastoraat en anderen zijn deskundig op het gebied van ontwikkelingswerk.

Clara van der Schoof

Ananda Bhavan